Thursday, 10 October 2013

Học tiếng Anh: The Charcoal-Burner and the Fuller (Anh thợ đốt than và anh thợ hồ vải)

A CHARCOAL-BURNER carried on his trade in his own house. One day he met a friend, a Fuller, and entreated him to come and live with him, saying that they should be far better neighbors and that their housekeeping expenses would be lessened. The Fuller replied, “The arrangement is impossible as far as I am concerned, for whatever I should whiten, you would immediately blacken again with your charcoal.”

Like will draw like.

Translated by George Fyler Townsend. Aesop's Fables (p. 16). Amazon Digital Services, Inc..

Anh thợ đốt than mở cửa hàng kinh doanh ngay tại nhà. Một ngày nọ, khi gặp một người bạn làm nghề hồ vải anh đã năn nỉ bạn đến sống cùng nhà, anh nói rằng, họ còn hơn là hàng xóm tốt của nhau nữa, và rằng, chi phí dọn dẹp nhà cửa sẽ ít hơn hẳn. Anh thợ hồ vải trả lời, "Tôi lo đề nghị của anh không thể thực hiện được, bởi vì bất kỳ đồ gì tôi làm trắng, bạn sẽ bôi đen nó ngay lập tức bằng muội than."

Làm nghề nào ăn nghề đấy.

Like will draw like = you reap what you sow (gieo gì gặt nấy).

No comments:

Post a Comment