Monday, 22 January 2018

Đời khổ-qua-rừng

Trồng khổ qua rừng lần thứ 2, trong bao tải dứa đựng 20kg đất trộn phân trùn quế. Giống lấy từ hạt ươm thành cây.

Phải trồng khoảng 6 tới 8 cây, từ 2 hay 3 loại khác nhau để có được loại trái tròn hay dài như mong muốn. Lá càng lâu, xanh đậm, ăn rất đắng. Hoa đực mau tàn và rất thơm, thu hút kiến và ong tới hút mật, thụ phấn.


Hoa cái ít hơn hoa đực, cần được thụ phấn (tự nhiên) hay nhân tạo (lấy bông ngoáy tai, thấm ướt nước, chạm nhẹ vào bông đực rồi chạm vào bông cái), mới thành trái được.


Những bông cái, không được thụ phấn, chết vàng. Bên cạnh nó, bông đực rụng tả tơi dù có hay chưa 1 lần cho đi phấn hoa.


Trước sau gì cũng rụng, hãy làm điều gì đó có ích, để sự tả tơi có ý nghĩa...

Quê nội

Sáng thứ 6 khởi hành lúc 9h, trời mưa lâm râm.

Mỏ Cày Nam, Bến Tre

Vừa đi vừa nghỉ vừa tranh thủ ăn trưa, đến ks Quê Tôi, Sóc Trăng lúc 16h30. Thay đồ, phi về Hòa Tú rồi trở lại ks lúc 19h.

Sáng hôm sau, rút kinh nghiệm, 7h30 khởi hành. Ăn trưa ở Tân An và về tới nhà lúc 14h30.


Thấy mình khỏe quá, độc hành hơn 460km bằng LA 250cc không thấy mệt.