Monday, 25 June 2012

Kết quả học tập

Két toàn điểm A & B (màu xanh). Lên lớp với lời chúc:

Excellent travail à l'écrit! Les efforts doivent encore être portés sur l'écoute et l'expression orale. Bonne continuation au CM1!

Google dịch: Rất xuất sắc trong văn viết. Cần luyện thêm kỹ năng nghe & nói. Lên lớp.


 
Cu Tít, có 2 điểm C (màu hồng), còn lại toàn A. Tiến bộ vượt bậc. Lên lớp với nhận xét:

Hai Dang a fait une bonne période , il a travaillé serieusement dans tous les domaines et a amelioré son attitude . Félicitations ! Bonne continuation! /

Google dịch: Hải Đăng, con đã học tập rất nghiêm túc trong các môn và cải thiện được kết quả học tập sau một thời gian cố gắng. Chúc mừng!


Đến mệt với tiếng Pháp. Không biết sắp tới, học cao hơn, mình không đủ trình dạy thì làm sao ta?