Thursday, 1 January 2015

Chào năm mới 2015

Nhanh thật, mới hôm nào viết những dòng nói bóng gió về sự thay đổi sẽ xảy ra trong năm 2014 cùng với hy vọng sự thay đổi đó sẽ tốt hơn.

Kết quả là sự thất bại hoàn toàn.

Tất cả là do con người. Một khi mình không tự quyết định được tương lai cho bản thân mình, sống dựa vào người khác thì chữ thua đã là tất yếu.

Chỉ còn xót lại chút may mắn, khi mình quyết tâm giành lại những gì đã mất, bằng vào chính sự quyết đoán, sự vị tha và hơn tất cả là tương lai của những thế hệ kế tiếp.

Vào những lúc tưởng chừng chỉ có cách rời bỏ cõi tạm này, mới mong chấm dứt được nỗi đau tột cùng, mình đã vượt qua. Vào những lúc mà sự tuyệt vọng là thứ duy nhất còn ở lại bên mình, niềm tin vào cõi tâm linh giúp thằng tôi vớt vát lại chút hy vọng nơi dương gian. Ở đó, những thiên thần của mình đang tồn tại và chỉ hoàn thiện nếu có mình.

Trong mọi hoàn cảnh, đừng để cuộc sống của mình nằm trong tay người khác. Chỉ có như vậy, cuộc sống của mình và những người thân mới do mình quyết định. Và khi đó, tốt hay xấu, sẽ là món quà hay là sự trừng phạt xứng đáng mà mình được tưởng thưởng.

Nha Trang, ngày 1 tháng 1 năm 2015