Wednesday, 16 October 2013

Học tiếng Anh: The Boy Hunting Locusts (Cậu bé bắt châu chấu)


A BOY was hunting for locusts. He had caught a goodly number, when he saw a Scorpion, and mistaking him for a locust, reached out his hand to take him. The Scorpion, showing his sting, said: “If you had but touched me, my friend, you would have lost me, and all your locusts too!”

Translated by George Fyler Townsend. Aesop's Fables (p. 16). Amazon Digital Services, Inc..

Một cậu bé đang đi bắt châu chấu. Khi bắt được khá nhiều, cậu nhìn thấy một con bọ cạp và tưởng lầm đó là châu chấu, liền chìa tay ra để bắt. Bọ cạp, giương đuôi có càng lên và nói: "Chỉ cần chạm bên ngoài tôi thôi, cậu bé à, cậu không những chẳng tóm được tôi, mà còn mất tất cả châu chấu đã bắt được nữa cơ!"

Friday, 11 October 2013

Học tiếng Anh: The Father and His Sons (Người cha và những cậu con trai)

A FATHER had a family of sons who were perpetually quarreling among themselves. When he failed to heal their disputes by his exhortations, he determined to give them a practical illustration of the evils of disunion; and for this purpose he one day told them to bring him a bundle of sticks. When they had done so, he placed the faggot into the hands of each of them in succession, and ordered them to break it in pieces. They tried with all their strength, and were not able to do it. He next opened the faggot, took the sticks separately, one by one, and again put them into his sons’ hands, upon which they broke them easily. He then addressed them in these words: “My sons, if you are of one mind, and unite to assist each other, you will be as this faggot, uninjured by all the attempts of your enemies; but if you are divided among yourselves, you will be broken as easily as these sticks.”

Translated by George Fyler Townsend. Aesop's Fables (p. 16). Amazon Digital Services, Inc..  

Một người cha có gia đình toàn con trai, bọn chúng ngày nào cũng cãi nhau. Sau khi khuyên bảo không giải quyết được những tranh chấp của chúng, người cha quyết định cho chúng thấy một minh họa thực tế những hậu quả của sự không đoàn kết; Một ngày nọ, ông bảo chúng mang đến một bó que. Sau khi mang đến, ông đặt bó que lần lượt vào tay từng người con và bảo chúng bẻ gẫy thành từng mẩu. Những đứa trẻ cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể làm được. Người cha tháo tung bó que, lấy ra từng cái một, và đặt lại chúng vào tay những người con, giờ thì chúng có thể bẻ gẫy một cách dễ dàng. Ông nói với chúng: "Các con trai của cha, nếu các con cùng chí hướng, đoàn kết để hỗ trợ lẫn nhau, các con sẽ như bó que này, bình yên vô sự trước mọi công kích của kẻ thù; nhưng nếu các con chia rẽ, các con sẽ bị bẻ gẫy một cách dễ dàng như những cái que này."

Thursday, 10 October 2013

Học tiếng Anh: The Charcoal-Burner and the Fuller (Anh thợ đốt than và anh thợ hồ vải)

A CHARCOAL-BURNER carried on his trade in his own house. One day he met a friend, a Fuller, and entreated him to come and live with him, saying that they should be far better neighbors and that their housekeeping expenses would be lessened. The Fuller replied, “The arrangement is impossible as far as I am concerned, for whatever I should whiten, you would immediately blacken again with your charcoal.”

Like will draw like.

Translated by George Fyler Townsend. Aesop's Fables (p. 16). Amazon Digital Services, Inc..

Anh thợ đốt than mở cửa hàng kinh doanh ngay tại nhà. Một ngày nọ, khi gặp một người bạn làm nghề hồ vải anh đã năn nỉ bạn đến sống cùng nhà, anh nói rằng, họ còn hơn là hàng xóm tốt của nhau nữa, và rằng, chi phí dọn dẹp nhà cửa sẽ ít hơn hẳn. Anh thợ hồ vải trả lời, "Tôi lo đề nghị của anh không thể thực hiện được, bởi vì bất kỳ đồ gì tôi làm trắng, bạn sẽ bôi đen nó ngay lập tức bằng muội than."

Làm nghề nào ăn nghề đấy.

Like will draw like = you reap what you sow (gieo gì gặt nấy).

Wednesday, 9 October 2013

Học tiếng Anh: The Lion and the Mouse (Sư tử và chuột)

A LION was awakened from sleep by a Mouse running over his face. Rising up angrily, he caught him and was about to kill him, when the Mouse piteously entreated, saying: “If you would only spare my life, I would be sure to repay your kindness.” The Lion laughed and let him go. It happened shortly after this that the Lion was caught by some hunters, who bound him by strong ropes to the ground. The Mouse, recognizing his roar, came and gnawed the rope with his teeth, and set him free, exclaiming: “You ridiculed the idea of my ever being able to help you, not expecting to receive from me any repayment of your favor; now you know that it is possible for even a Mouse to confer benefits on a Lion.”

Translated by George Fyler Townsend. Aesop's Fables (p. 15). Amazon Digital Services, Inc.. 


Sư tử bị đánh thức bởi chuột chạy qua mặt. Bật dậy một cách giận dữ, nó tóm lấy và định giết chuột, khi chuột nài xin một cách thảm thương: "Nếu ông tha mạng, cháu chắc chắn sẽ trả ơn lòng tốt của ông." Sư tử bật cười và thả chuột đi. Chẳng bao lâu sau, sư tử bị thợ săn bắt được và bị trói nghiến bằng những sợi thừng. Chuột nhận ra tiếng gầm của sư tử nên chạy đến và gặm đứt dây thừng, giúp sư tử chạy thoát. Chuột phân trần: "Ông chế diễu lời hứa của cháu rằng sẽ giúp ông, Ông cũng không mong đợi sẽ nhận được sự trả ơn của cháu; bây giờ hẳn ông đã biết, ngay cả một con chuột cũng có thể mang lại lợi ích cho sư tử."

Tuesday, 8 October 2013

Học tiếng Anh: The Ass and the Grasshopper (Lừa và châu chấu)


AN ASS, having heard some Grasshoppers chirping, was highly enchanted; and, desiring to possess the same charms of melody, demanded what sort of food they lived on to give them such beautiful voices. They replied, “The dew.” The Ass resolved that he would live only upon dew, and in a short time died of hunger.

Translated by George Fyler Townsend. Aesop's Fables (p. 15). Amazon Digital Services, Inc..


Một con lừa, khi nghe châu chấu gáy ríu rít, trở lên quá mê mẩn; và, với ước muốn được sở hữu những giai điệu quyến rũ như châu chấu, lừa đã hỏi chúng dùng thức ăn gì mà có được tiếng gáy hay như thế. Châu chấu trả lời: "hạt sương". Lừa quyết định rằng nó sẽ chỉ sống bằng những hạt sương, và không lâu sau đó bị chết đói.

Monday, 7 October 2013

Học tiếng Anh: The Bat and the Weasels (Dơi và chồn)


A BAT who fell upon the ground and was caught by a Weasel pleaded to be spared his life. The Weasel refused, saying that he was by nature the enemy of all birds. The Bat assured him that he was not a bird, but a mouse, and thus was set free. Shortly afterwards the Bat again fell to the ground and was caught by another Weasel, whom he likewise entreated not to eat him. The Weasel said that he had a special hostility to mice. The Bat assured him that he was not a mouse, but a bat, and thus a second time escaped.

It is wise to turn circumstances to good account.

Translated by George Fyler Townsend. Aesop's Fables (p. 15). Amazon Digital Services, Inc..

Dơi ngã xuống đất và bị chồn bắt, đành phải cầu xin chồn tha mạng. Chồn từ chối với lý do: chồn là kẻ thù của loài chim. Dơi khẳng định mình không phải chim, mà là chuột, vì thế được tự do. Không lâu sau đó, dơi lại ngã và bị tóm bởi một con chồn khác, và dơi cũng như lần trước, năn nỉ chồn đừng ăn mình. Nhưng lần này chồn nói rằng nó đặc biệt ghét chuột. Dơi lại khẳng định với chồn rằng nó không phải là chuột, mà là dơi, và thế là nó lại thoát chết lần thứ hai.

Phải biết khôn ngoan xoay chuyển tình thế có lợi cho mình.

Friday, 4 October 2013

Học tiếng Anh: The Wolf and the Lamb (Sói và cừu)


A WOLF, meeting with a Lamb astray from the fold, resolved not to lay violent hands on him, but to find some plea to justify to the Lamb the Wolf’s right to eat him. He thus addressed him: “Sirrah, last year you grossly insulted me.” “Indeed,” bleated the Lamb in a mournful tone of voice, “I was not then born.” Then said the Wolf, “You feed in my pasture.” “No, good sir,” replied the Lamb, “I have not yet tasted grass.” Again said the Wolf, “You drink of my well.” “No,” exclaimed the Lamb, “I never yet drank water, for as yet my mother’s milk is both food and drink to me.” Upon which the Wolf seized him and ate him up, saying, “Well! I won’t remain supperless, even though you refute every one of my imputations.”  

The tyrant will always find a pretext for his tyranny.

Translated by George Fyler Townsend. Aesop's Fables (p. 15). Amazon Digital Services, Inc..

MỘT CON SÓI, bắt gặp một con cừu đi lạc khỏi chuồng, đã quyết định không sử dụng bạo lực với cừu, nhưng muốn tìm cớ để biện hộ với cừu về quyền được ăn thịt cừu của mình. Vì thế sói đã tuyên bố: "Sirrah, năm ngoái rõ ràng là mày đã xúc phạm tao". Cừu kêu be be với giọng điệu buồn bã: "Thật ra lúc đó con còn chưa có mặt ở cõi đời này". Sói lại tiếp tục: "Mày ăn ở bãi cỏ của tao". "Dạ không, thưa ông kính mến," cừu trả lời, "con còn chưa nếm vị cỏ bao giờ". Sói lại nói: "Mày uống nước giếng của tao". "Dạ không," cừu kêu lên, "con chưa bao giờ uống nước, bởi vì sữa mẹ vừa là thức ăn vừa là đồ uống cho con". Ngay lúc đó sói tóm cừu và ăn thịt, miệng vẫn nói: "Tốt thôi! Tao sẽ không chừa chút gì cho bữa tối, cho dù mày đã bác bỏ mọi lời kết tội của tao".

Bạo chúa luôn luôn tìm được một lý do cho sự chuyên quyền của mình.

Wednesday, 2 October 2013

Một thời để nhớ: Điếc không sợ súng

Đọc bài này và xem link này, nhớ lại thời 22 hay 23 tuổi, chẳng biết sợ là gì.

Lúc đó đang làm tiếp thị rượu, được anh Năm mời đến khách sạn Cam khai trương. Uống tới nơi tới chốn, say bí tỉ vào toilet. Thấy một đại ca đái bên cạnh, mình lấy cùi chỏ thúc vào người, đại ca đau quá kêu ầm lên. May có mấy anh em vào xin lỗi. Hóa ra anh Mười "Black".

Ra Hà Nội làm đại diện. Xa gia đình, sống một mình nên tối nào cũng lang thang quán bar, nhà hàng vừa chào bán rượu (đúng nghề) vừa giải sầu. Chẳng biết may hay rủi, ghé nhà hàng Lâm Viên, Phan Bội Châu, gặp cô bé thu ngân đẹp dung dị, nét đẹp buồn pha nét cổ xưa của người Hà Nội gốc. Mình làm quen xin số nhà. Đúng hôm đến nhà lần đầu, lại say. Nói năng lảm nhảm. May mà đi chung với Thọ Mập, nó kéo về. Coi như đi tong vụ làm quen. Sau này mới biết cô bé đó Long Vàng đang theo đuổi. Hú hồn.

Lâu lâu hay ra nhà sách Tràng Tiền, vừa giải trí vừa tìm mua sách. Mọi hôm không sao, hôm đó đi xe lên lề, bị chú công an phường nhắc nhở: đề nghị xuống xe, không được chạy xe trên lề.

Mình đã im lặng xuống xe nhưng vẫn tức, bèn quay lại cự: tôi không thấy biển cấm chạy xe trên lề, sao anh lại bắt tôi xuống xe. Cãi nhau tùm lum. Viên đại úy tức quá, kêu cảnh sát giao thông đến định dẫn xe mình về đồn CA phường Tràng Tiền. Mình nổi khùng: Anh mà đụng vào xe tôi là xâm phạm tài sản công dân, tôi đánh...

CSGT đến, yêu cầu trình giấy tờ các loại: Mình có đủ. Nghe sự việc, CSGT ngao ngán lắc đầu, bỏ đi. Nói các ông tự xử với nhau. Cuối cùng mình cũng phải về đồn, làm bản tường trình. Mất mấy tiếng, thiệt là nghiệt ngã. Đã vậy, lại phải ngồi kế bên 1 ông nghiện, bị xích chân vào ghế. Hắn năn nỉ nhờ về nhà báo dùm. Mình thở dài, tôi còn chưa lo được thân tôi, làm sao lo cho ông? Kết cục phải chịu phạt trăm mấy kèm theo bản tường trình và nửa ngày ngồi đồn. Thiệt không có cái dại nào bằng cái dại hay cãi. Chục năm sau gặp lại gã công an xưa: vẫn thế, vẫn đại úy và vẫn tên Cải.

........................