Wednesday, 13 May 2015

3 triệu & lần thứ 2 vô địch đôi nam - nữ U50


Lần đầu vô địch là giải Thù nghịch mở rộng, nơi những cựu sinh viên ĐH Kinh tế Tp. HCM tham gia. Giải thưởng 1tr.

Gọi là giải Thù nghịch vì có thêm những giải thưởng nho nhỏ như: Đánh banh trúng người được 1 thùng bia. Trúng mặt được 2 thùng và trúng mắt được 3 thùng...