Sunday, 3 February 2013

Tenloman - niên học 1987 - 1990

- Trát Thái Hoàng Vũ (10A8 - 11A8 - 12A6): 093 388 6938
- Chung (12A2): 090 378 3076
- Hội (12A2): 091 373 3666
- Bình (10A10- 11A10 - 12A2): 090 363 0603
- Trịnh Bá Dũng (10A3 - 11A5 - 12A5): 091 791 8477
- Lý Khắc Thành (10A7-12A5): 091 798 0187
- Lê Anh Tâm (12A5): 090 335 5762
- Lâm Hồng Châu (12A5): 090 972 6988
- Nguyễn Thị Huyền Nhi (12A5): 093 718 0271
- Trịnh Thị Minh Đào (12A5): 097 562 9801
- Phạm Đức Tuấn (): 098 373 1011

- Thanh Phương (12A5): 0127 399 3772
- Đoan Trang (12A6): 097 656 1847
- Anh Vũ (10A8 - 11A8 - 12A6): 090 838 5843
- Song Hà (12A2): 091 851 0194
- Nguyễn Quang Thạnh (12A6): 090 299 5059
- Phạm Đức Phương (): 091 372 7239
- Phạm Thanh Liêm (10A5 - 11A5 - 12A3): 090 907 5976
- Võ Hồng Hải (10A5 - 11A5 - 12A3): 090 340 3711
- Phạm Phong Phú (10A5 - 11A5 - 12A3):090 383 7063
- Lương Ngọc Hà (11A5): 090 386 6716
- Hoàng Xuân (10A8): 093 868 8938

Họp lớp - Tất niên ngày 2 tháng 2 năm 2013

Sau có thêm Khiêm & Tuyên, không ghi được số đt. Các số đt ở trên, do hình chụp mờ nên không chính xác, mong các bạn xem & điều chỉnh.

No comments:

Post a Comment