Sunday, 10 February 2013

Năm mới vận hội mới

Năm cũ vừa qua, cũng kịp kết thúc năm cuối cùng trong 3 năm tam tai. Mình tâm niệm, tai họa chắc chắn sẽ đến, chuẩn bị tốt để đối phó còn hơn bị động.

Bởi vậy, mỗi khi có cơ hội mất tiền, đủ để mình chịu đựng được, là mình cố tình để bị mất. Không ít nhưng không quá nhiều để khánh kiệt.

Những ngày cuối năm hạn vừa kịp trôi qua. Cái may mắn là sức khỏe mình vẫn còn đủ để cố gắng phấn đấu cho những năm sắp tới. Vận rủi có thể vẫn còn, nhưng chắc không nặng nề như những năm vừa qua.

Năm mới, cơ hội mới đang chờ ở phía trước...

No comments:

Post a Comment