Monday, 4 February 2013

Thơ con cóc năm đầu đại học

Ngồi học, buồn ngủ, rủ thằng bạn làm thơ chọc các bạn nữ trong lớp...
Kết quả: vẫn tốt nghiệp đại học nhưng chẳng được cô nào...
No comments:

Post a Comment