Monday, 14 January 2013

Quê ngoại

Quê ngoại ở thôn Nội Lăng, xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Chỉ hơn 75km nếu đi từ HN (đường cũ: Đường 5 - Phố Nối - Ba Hàng) hoặc hơn 60km (đường mới: Du Lâm - Văn Giang - Lương Giang - Ba Hàng).
Trường tiểu học, cách nhà ngoại gần 2km
Đan đó, một nghề ai cũng làm được, tương tự như cắm chip ở Mẽo


No comments:

Post a Comment