Friday, 24 August 2012

Sáng nào cũng đi bộ

Sáng dậy 5h, đi bộ vài vòng. Thấy em này chạy phía trước, dí theo, được nửa vòng thì hụt hơi. Người đâu mà to và khỏe thế.

Cái gì cần to, thì thật là to Cái gì cần nhỏ, ôi thôi rất nhỏ. Cái cần dài, cứ gọi là miên man. Cái cần ngắn, cứ cũn cỡn như chẳn có.

Tập thể dục buổi sáng, quả là có lợi cho sức khỏe. Tất cả các cơ quan của cơ thể đều khỏe. Duy có dạ dày, bị ứ nước... miếng còn cổ họng thì khô như cháy.

Lợi hại, chẳng biết cái nào hơn cái nào. Nhưng cứ phải tập.

No comments:

Post a Comment