Wednesday, 22 August 2012

Chỗ đứng & chỗ ngồi

Thời buổi khó khăn, kiếm được một chỗ đứng trong xã hội, vất vả biết chừng nào. Có được nó rồi, lại phải tìm trăm phương nghìn kế để giành giật một chỗ ngồi.

Ghế ít đít nhiều, không để ý lưu tâm, có ngày kẻ khác lấy mất, ngồi không còn chỗ, chắc gì còn chỗ đứng?

Đời rộng rãi mênh mông là thế, hẳn không dành cho kẻ yếu đuối, nhát gan. Thôi thì, què quặt đành ăn quẩn cối xay vậy.

Sáng nào cũng phải dậy sớm, chiến đấu với một hội nam phụ lão ấu kèm đờn bà chân mềm tay vung vẩy, để có được đoạn đường đi bộ thảnh thơi, vắng bóng người qua lại. Nào có được bao lâu, cứ ổn định chỗ đứng xong, lại có bà đến bên cạnh ưỡn ẹo. Lệch qua chỗ khác, chưa ấm đất, đã thấy vài em lắc mông, ngúng nguẩy trước mặt, tức cành hông.

Mãi đến khi thấy biển báo ở dưới, mới yên tâm về chỗ đứng của mình. Chắc chẳng có bà hay cô hay chị nào dám đến đứng bên mình nữa.
Copy trên Internet

Chỗ ngồi bây giờ có vẻ ít nên mọi người xông cả ra ngoài đường để tìm kiếm, khổ một nỗi, đàn ông chỉ chăm chăm tìm chỗ đứng:
Copy trên Internet
Còn đàn bà, đành đắn đo tìm cho mình một chỗ ngồi hợp lý, cỏ cao & có tí ti kín đáo. Cách ngồi cũng có vẻ khác nhau, tùy tình trạng tâm sinh lý.
- Vui vẻ:
Cam Dai Bay 2
Copy trên Internet
- Chịu đựng:

- Phô trương:
Copy trên Internet

No comments:

Post a Comment