Friday, 17 August 2012

Ảnh biếm họaCopy từ Biếm họa Việt Nam

Thiên chức của phụ nữ:
Cựu bộ trưởng Lê Doãn Hợp: Hai thiên thức quan trọng nhất của phụ nữ Việt Nam (Vietnamnet)
Đọc thêm:
Đi triệt sản sẽ được thưởng 1 triệu đồng (Dantri)

Cựu bộ trưởng Lê Doãn Hợp: Hai thiên thức quan trọng nhất của phụ nữ Việt Nam (Vietnamnet)

Đọc thêm:

Đi triệt sản sẽ được thưởng 1 triệu đồng (Dantri)

Quy định về lướt web:
Đã lên mạng thì phải đàng hoàng! (Báo Pháp luật TP HCM)
Quản lí thông tin Internet, kể cả nói tục (Báo Pháp luật TP HCM)

No comments:

Post a Comment