Friday, 23 March 2012

Vĩnh biệt Đinh Vũ Hoàng Nguyên

Notes mới nhất trên Multiply ngày 18/03/2012: http://laothayboigia.multiply.com/journal/item/215

Mình đi thi Học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh, thấy ông bạn bên cạnh mang cả đống phao, mình hỏi:

- Cậu đéo thấy ngượng à?

- Ngượng thì tao đã đéo làm được tổng bí thư 2 nhiệm kỳ.

Mình ngước lên nhìn mặt bạn ấy, thì ra...  

Hôm nay, theo thông tin từ Facebook Osin, Lão thầy bói già đã ra đi mãi mãi. Lão thầy bói không kịp già.

Chân dung ĐVHN qua những người bạn trên thế giới mạng: http://laothayboigia.multiply.com/journal/item/214

No comments:

Post a Comment