Friday, 16 March 2012

Ai & ky ở xứ sở những con số tàng hình


Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình là tác phẩm văn học đầu tiên của nhà toán học nổi tiếng - giáo sư Ngô Bảo Châu. Tác phẩm này được giáo sư Ngô Bảo Châu viết cùng người bạn Nguyễn Phương Văn.
Thích hợp cho giáo dục trẻ em...


No comments:

Post a Comment