Wednesday, 21 September 2011

Xả stress

Đọc một bài của Cave Núi, tự nhiên muốn bình vài câu chơi.


Thơ Tố Hữu, chắc ai cũng biết:
“Xít-ta-lin, Xít-ta-lin/ Yêu biết mấy nghe con tập nói/ Tiếng đầu lòng con gọi Xít-ta-lin”

Câu nịnh của Avdeenko (Áp-đin-kô):

“Когда моя любимая девушка родит мне ребенка, первое слово, которому я его научу, будет — Сталин”.
Tạm dịch: “Khi nào con vẹo của em sinh cho em một đứa trẻ, từ đầu tiên em dạy nó, sẽ là- Stalin”.

Chẳng biết ông Hữu với ông Áp-đin-kô iêu ông Xít-ta-lin thiệt hay đểu mà rặn ra được mấy câu để đời hay đến mức người ta phải ghi vào Wikipedia, chứ mình mà nghe con đầu lòng gọi Xít không thôi, chưa cần đến "ta-lin" là đã vả nó rụng hết răng rồi.

Con gì bất hiếu, bố mẹ không gọi, toàn nói bậy. Mình biết tí tiếng Mẽo, Xít (Shit) hình như là cứt. Không hay chút nào. Tát nảy đom đóm là đúng.

Đùa chút chơi giảm stress. Con đầu lòng, mới sanh, đã có răng đâu mà vả cho rụng. Vả lại, mẹ đĩ luôn bế ẵm, nó có rời mắt chút nào đâu mà mình có cơ hột tát. Vợ mà biết, nó đưa cả cái mẹt nó ra cho mà uýnh. Dám không?

No comments:

Post a Comment