Thursday, 26 May 2011

Bạn ảo

Đàn ông, nửa đời người, khó thêm bạn.

Cố gắng giữ được những người bạn cũ, đã đủ để tiêu tốn rất nhiều thời gian & đương nhiên, cả tiền bạc nữa.Bạn ảo trên mạng, già có, trẻ có, tốt có & xấu cũng có. Nhưng dễ quen, dễ gần và rất dễ xa.

Mình tính lạnh, mặt khó ưa nhưng chơi lâu ai cũng quý bởi cái sống thật. Thường thì người ta chỉ thích khéo và ít chấp nhận sự thật dễ gây mích lòng. Bởi vậy, bạn ảo trên mạng có cái hay là không biết mặt cũng chẳng biết tính nên dễ gần là vậy. Lâu lâu offline gặp nhau, mới biết mặt biết tên và biết thêm chút tính cách. Lúc đó mới biết có thể tiếp tục là bạn ngoài đời nữa hay lại quay về thế giới ảo để giữ bạn?

Cũng cảm ơn Internet giúp cho mọi người gần nhau hơn. Biết là ảo nhưng con người là thật. Cũng nên lựa chọn lời viết câu văn cho phù hợp bởi bạn ảo cũng có những lúc cảm thấy bị xúc phạm bởi những nhận xét hằn học hay nói xấu có chủ ý.

Mất bạn ảo, không đau bằng mất bạn thật nhưng nếu không biết quý trọng bạn ảo, bạn cũng sẽ không còn quý trọng bạn thật, vào một ngày nào đó không xa.

No comments:

Post a Comment