Tuesday, 17 February 2015

Biên giới tháng 2 năm 1979

Nhớ lại thuở nào, cùng Le La đi Lũng Cú, lúc về ghé qua nghĩa trang Vị Xuyên thắp nhang. Nhanh quá. Có lẽ không bao giờ có lại được những giây phút đó nữa.

Nhớ ngày 17 tháng 2

Ảnh: Mạnh Thường

No comments:

Post a Comment