Monday, 18 August 2014

Love does not consist in gazing at each other, but in looking outward together in the same direction

Antoine de Saint-Exupery

Chồng:
Chúng mình có thể đồng thuận để tát cạn vũng nước bẩn trước nhà không vợ?

Vợ:
Vợ biết là không nên trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi nhưng chồng có biết hạnh phúc là làm người khác hạnh phúc vì khi đó hạnh phúc được nhân đôi; Chồng muốn hạnh phúc một mình hay chia xẻ hạnh phúc đó với vợ?

Chồng im lặng vì đã từng nhiều lần tặng cho vợ rất nhiều món đồ có giá trị hoặc mất nhiều thời gian làm những điều kỳ công, khác người nhưng vợ vô cảm. Sự cảm động của vợ chỉ đến khi chồng tự nhiên làm một điều rất đơn giản. Việc đó phát sinh từ tình yêu thương thực sự không khiên cưỡng. Đó mới là gốc của vấn đề...


No comments:

Post a Comment