Thursday, 13 October 2011

Thơ từ chức của Steve

Nằm trong loạt hai bài dịch về Steve, tôi tạm dịch thơ từ chức của Steve dưới đây:

Gởi Ban giám đốc và Cộng đồng Apple:

Tôi luôn nói rằng nếu một ngày nào đó tôi không thể hoàn thành bổn phận và mong muốn của một Giám đốc điều hành Apple, tôi sẽ là người đầu tiên thông báo cho các bạn. Thật không may, ngày đó đã đến rồi.
 
Tôi xin từ chức Giám đốc điều hành Apple. Nếu Ban giám đốc cảm thấy phù hợp, tôi mong muốn được phục vụ, như là Chủ tịch của Ban giám đốc, và của nhân viên Apple.

Trong chừng mực mà người kế nhiệm tôi có thể làm, tôi mạnh dạn đề nghị chúng ta thực hiện kế hoạch thay thế và tiến cử Tim Cook là Giám đốc điều hành mới của Apple.
 
Tôi tin tưởng rằng những ngày tươi sáng nhất và sáng tạo nhất của Apple đang ở phía trước. Tôi mong muốn đượ chứng kiến và đóng góp vào những thành công đó trong vai trò mới.
 
Tôi đã tìm được những người bạn tốt nhất trog đời ở Apple, và tôi cảm ơn tất cả các bạn vì những năm tháng được làm việc bên các bạn.

Steve


-----------------

To the Apple Board of Directors and the Apple Community:

I have always said if there ever came a day when I could no longer meet my duties and expectations as Apple’s CEO, I would be the first to let you know. Unfortunately, that day has come.

I hereby resign as CEO of Apple. I would like to serve, if the Board sees fit, as Chairman of the Board, director and Apple employee.

As far as my successor goes, I strongly recommend that we execute our succession plan and name Tim Cook as CEO of Apple.

I believe Apple’s brightest and most innovative days are ahead of it. And I look forward to watching and contributing to its success in a new role.

I have made some of the best friends of my life at Apple, and I thank you all for the many years of being able to work alongside you.

Steve

No comments:

Post a Comment