Monday, 29 August 2011

Bộ An ninh nội địa Mỹ sẽ xem xét từng trường hợp trục xuất


Người viết: Jum Barnett, CNN
Ngày 18 tháng 08 năm 2011 lúc 2310 GMT (0710 giờ Hongkong)

Bộ An ninh nội địa Mỹ, bà Janet Napolitano đã nói rằng việc xem xét từng trường hợp sẽ gia tăng sự an toàn cho công chúng.

Thủ đô Washington (CNN) -- Trong một động thái có thể làm rung chuyển hệ thống nhập cư của Hoa Kỳ, Bộ An ninh nội địa bắt đầu xem xét lại tất cả 300.000 trường hợp trục xuất đang bị tồn đọng ở tòa án nhập cư liên bang để quyết định xem những cá nhân nào có đủ điều kiện bị trục xuất và để tập trung vào cái mà bà thư ký gọi là "những ưu tiên cao nhất của chúng ta".
Thư ký Bộ An ninh nội địa (DHS), Janet Napolitano nói rằng, việc xem xét này sẽ gia tăng an toàn cho công chúng. Bà Napolitano đã viết hôm thứ năm trong một bức thơ gởi cho trợ lý lãnh đạo phe đa số, Thượng nghị sĩ Dick Durbin, Đảng Dân chủ bang Illinois,và 21 thượng nghị sĩ khác  bao gồm ông Richard Lugar, Đảng Cộng hòa bang Indiana, "Những quan tòa nhập cư có thể xử lý ngay lập tức các trường hợp ưu tiên cao, ví dụ những người phạm tội nghiêm trọng".


Trong tháng 4, ông Durin và Lugar đã gởi thơ cho bà Napolitano yêu cầu ngừng trục xuất những sinh viên nhập cư, những người có thể có được tình trạng pháp lý theo điều khoản DREAM. Điều khoản luật này cho phép con của những người nhập cư bất hợp pháp cơ hội trở thành công dân thông qua phục vụ trong quân đội hoặc học tập trong các trường cao đẳng.

Napolitano khẳng định chính quyền Obama thường xuyên lưu ý rằng "sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu tập trung nguồn lực vào các trường hợp ưu tiên thấp, ví dụ như những cá nhân được đưa vào Mỹ như những đứa trẻ vô thừa nhận".

Một số quan chức nói rằng việc các bản án đã tuyên bố bị đình lại sẽ đẩy sự an toàn của công chúng vào cảnh nguy hiểm,(chính quyền sẽ) mất thêm chi phí, nguồn lực & thời gian. Họ muốn thấy Bộ An ninh nội địa (DHS) chuyển sự chú ý từ những người nhập cư bất hợp pháp chưa có tiền án (crimial record) sang những cá nhân có biểu hiện đe dọa đến an toàn công chúng và an ninh quốc gia.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền, người đề nghị dấu tên, cho biết lý do tại sao những chi tiết của chính sách thay đổi chưa được thông báo vì 79% những trường hợp bị trục xuất liên quan đến những người chưa có tiền án -- những người nhập cư bất hợp pháp hoặc tái nhập cư sau khi bị trục xuất.

...

No comments:

Post a Comment