Tuesday, 5 July 2011

Tản mạn về nước Mỹ nhân ngày 4 tháng 7

 Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Câu nói dưới đây thường được trích dẫn và đặt trang trọng ở cửa tất cả các đại sứ quán của Mỹ để mọi người đều có thể nhìn thấy khi tới phỏng vấn xin Visa.
Tại nghĩa trang quân đội ở Gettysburg năm 1864, tổng thống Lin Côn đã phát biểu những lời xúc động nhất dành cho những người đã hi sinh vì dân, vì nước. Chúng ta phải làm mọi việc để sự hi sinh của họ không uổng phí. Mọi người trên đất nước này phải được hưởng tự do. Một chính phủ của dân, do dân và vì dân sẽ trường tồn.
Lincoln stated most movingly in dedicating the military cemetery at Gettysburg that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain–that this nation, under God, shall have a new birth of freedom–and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.

Nước Mỹ không khoa trương và người Mỹ rất thực dụng nhưng những gì họ làm cho nhân dân họ, đáng để các quốc gia khác ngưỡng mộ. Họ làm được tất cả những gì họ nói, còn chúng ta, cũng cố gắng làm nhưng rất tiếc, những việc ta đã làm hoàn toàn khác với những gì ta đã nói. Ngắn gọn hơn, nói một đằng làm một nẻo.

No comments:

Post a Comment