Wednesday, 23 March 2011

Nơi nào quỷ sứ bất lực, nó sẽ gởi tới đó một mụ đàn bà

Bất lực là câu chuyện được bàn tới lúc trà dư tửu hậu. Sau những tiếng dô ồn ào khoa trương, sau những câu chuyện thể hiện sức mạnh của cánh đàn ông về những chiến công tình trường, là những tiếng thở dài ngậm ngùi chia buồn về sự bất lực.

Đàn ông như mình, sau cuộc mây mưa, chóng thì mấy giây quần chưa tụt hết, chậm thì vài phút loe ngoe gọi là. Tàn cuộc, ngồi bên giường đợi tới lượt rửa ráy, nhìn xuống thằng nhỏ "tè le dặt dẹo" không khỏi cảm thán: "Tao nhìn mày sao tao chán quá!".

Đọc thêm >>

No comments:

Post a Comment