Friday, 25 March 2011

86.000 tỉ đồng

... đưa bà vào tận ngõ trong nhà bà.
Tiền bà trong túi rơi ra, cái tôm nhặt được chiều làm con lô...

Không biết tiền bà Còng đi chợ đường xa về đến nhà còn bao nhiêu, nếu cỡ 1 tỉ thì khủng khiếp.

Ngày xưa học cao học, thầy dạy hỏi một câu mà cả lớp ngớ ra không trả lời được: "các bạn có biết 1 tỉ USD lớn như thế nào không?". Lớp mình ngày xưa toàn đứa nghèo nhưng ít hèn, chưa bao giờ nghĩ đến việc sở hữu 1 tỉ USD nên chẳng ai nghĩ được xem nó lớn như thế nào.

Đọc thêm >>

No comments:

Post a Comment