Monday, 7 November 2016

Linh tinh tháng 11

Cuối tuần, gặp lại một số bạn hồi Ngoại Thương 16, chắc chục năm nữa mới gặp lại đông đủ vì có gia đình, xong chuyến này, sẽ về lại Mỹ. Sài Gòn ơi, biết bao giờ trở lại???
Đại gia đình
Mai bắt đầu chuyến phiên lưu châu Âu, giá lạnh đang đợi nhưng lòng người rất ấm...
Âm 2 độ
Nhà có 3 đứa, mỗi đứa một tính. Cách kiếm tiền của Tít là bớt ăn, làm việc nhà để có tiền làm gì đó (chắc là mua game online). Tít rủ Két làm theo. Két trả lời là không muốn làm như vậy, thà đi làm kiếm tiền ở bên ngoài còn hơn lấy tiền của bố mẹ. Công việc ngày đầu tiên của Tít:
Xếp giường, chăn & mền cho cả gia đình
Ghi lại để tính tiền cuối tháng
 Công việc vẫn đâu đó giữa lưng chừng, chưa đột biến & khó có cơ hội làm tốt hơn...

Chào tuần mới!

No comments:

Post a Comment