Wednesday, 17 February 2016

Ngày này cách đây 37 năm - Biên giới tháng 2 năm 1979

Có những xe chở lính, lúc đi đầy ắp tiếng cười lính trẻ từ mọi vùng miền, lúc về, chỉ có tiếng thở nhẹ của người lính già lái xe, sợ đánh thức những liệt sỹ mới hy sinh, cơ thể còn ấm...

No comments:

Post a Comment