Monday, 22 June 2015

Father's day

Nhí, nhỏ út, tặng bố Hải

Bố Hải: nhanh như người nhện, thông minh như người dơi, dũng cảm như siêu nhân... siêu anh hùng của Nhí
Làm 6 lon, về viết thêm mấy từ vào phần trước của tấm thiệp, Nhí tô màu mừng bố Hải, nhân ngày của cha.

Thấy yêu cuộc sống này quá

No comments:

Post a Comment