Monday, 12 November 2012

Sợ

Gần bốn chục, tự nhiên dở chứng, sinh ra đam mê xe phân khối lớn. Để sở hữu và điều khiển nó hợp pháp, đường đi nước bước rất gian truân. Đương nhiên, nếu có rất nhiều tiền thì lại là một lẽ khác.

Bỏ ra 3 củ đăng ký thi bằng A2 ở HN, còn 2 ngày nữa là tết âm lịch, có thông tin ra thi. Mình bỏ luôn vì mất thời gian & tiền bạc.

Vào SG, nhờ một chị CA lo chỗ thi, đóng 10 chai, hơn một năm, mất đứt mà chẳng được gì.

Nhờ người bạn, mất 7 chai, có được cái bằng A2 nhưng hồn A1. Anh em trong hội xem, nói bằng giả. Thế thì Hugo nó biết tỏng, dấu được ai?

Mua chiếc LA máy ngon, giá chát, hàng kho không giấy. Gắn tạm biển mượn, chạy chơi buổi sáng. Nhìn thấy công an, sợ run cả người. Dân gian có câu "Mặt xanh như đít nhái". Mình chẳng biết nhái xanh như thế nào và đít nó ra sao, nhưng mặt mình bảo đảm như thằng bị tụt huyết áp, sợ đến mức hòn ấy chạy lên cổ.
Đèo mẹ, ăn chơi sao khổ thế. Hay chuyển qua chiếc 650 dưới đây cho lành? Xe không còn ngon nhưng cái chân chống cực tốt.

No comments:

Post a Comment