Monday, 14 February 2011

Hết tết

Tối ba mươi, coi Táo quân là biết Tết đã hết rồi.

Mọi cảm giác về Tết chỉ là những giây phút nghỉ ngơi thực sự, không phải lo lắng gì về công việc, để toàn bộ thời gian mua hoa Tết & vệ sinh nhà cửa. Đó mới thực sự là Tết.

Năm nay, người giúp việc xin nghỉ vào phút chót, 2 vợ chồng thực sự là Ôsin. Thiệt, không khổ chi bằng mất tự do.

Đến giờ này vẫn đang khổ vì người giúp việc chỉ quay lại làm việc vào đầu tháng 2 âm lịch.

Chắc cả năm 2011 như vậy rồi...


No comments:

Post a Comment