Sunday, 23 May 2010

Con chi chi, con giun và con kiến

.
Nhũn như con chi chi.

Con giun xéo mãi cũng quằn.

Không ai dám động vào tổ kiến.

Cái nước mình nó thế, cái dân mình nó thế.

Thế là thế nào? Là con chi chi như hiện nay hay sẽ là con giun, đợi đến lúc bị xéo "cha mẹ nhìn không ra" hay "sờ được vạ thì má đã sưng" thì mới quằn? Quằn xong còn lại gì? Lại "đổi mới" và "đêm trước đổi mới" nữa?

Sao không là tổ kiến, để có những con kiến dân đen không "ỷ lại vào Nhà nước", biết suy nghĩ và làm tốt trách nhiệm của một công dân, không phải "để Nhà nước lo" nữa...

Có như vậy, mình mới là cái tổ kiến mà không kẻ nào dám động.

Nguyễn Công Trứ đã viết:
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo

Kiếp sau, chắc xin làm con chi chi, đỡ bị xéo như giun, nhưng vẫn mơ có ngày làm con kiến của một tổ kiến.
.

No comments:

Post a Comment